Warszawa

Zespół pracujący w placówce w Warszawie

Warszawa

Zespół pracujący w placówce w Warszawie

Gdańsk

Zespół pracujący w placówce w Gdańsku

Gdańsk

Zespół pracujący w placówce w Gdańsku

On-line

Zespół pracujący wyłącznie zdalnie - online

On-line

Zespół pracujący wyłącznie zdalnie - online

Nasz zespół

Wszyscy specjaliści pracujący w ośrodku to osoby, które ukończyły lub są w trakcie, ponad 4 letnich szkoleń do certyfikacji, ale wyłącznie posiadających atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i/lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.