Katarzyna Wiśniewska

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta

WYKSZTAŁCENIE

Psychoterapeuta o orientacji psychodynamicznej. Ukończyła PRE CORE (ISTDP Training) – Institute ISTDP (krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczne) u Leszka Jaworskiego oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień) i certyfikowany kurs z Logoterapii (psychoterapia integralna i noo-psychoterapia). Jest magistrem pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma za sobą także kurs z Porozumienia bez Przemocy u A. Mills i szkolenia z NVC u A. Rzewuskiej-Paca, M.Wegner, A. Bagińskiej, A. Makarskiej, uczestniczyła w warsztacie Skoncentrowana na osobie terapia dzieci i młodzieży INTRA oraz szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznych (Fundacja Pomoc Autyzm). Dokształcała się uczestnicząc w wielu szkoleniach i warsztatach o tematyce psychologicznej (dot. m.in. depresji, wstydu, przywiązania, asertywności, przywództwa, wspierania dzieci i opiekunów w obszarach dotyczących rozwodu, choroby, śmierci, seksualności). Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia umożliwiającego certyfikację – Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

DOŚWIADCZENIE

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży oraz terapię krótkoterminową w Stowarzyszeniu Q Zmianom. Doświadczenie zdobywała w różnych instytucjach i organizacjach świadczących pomoc psychologiczną. Odbyła staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego Wola-Śródmieście w Warszawie. Współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, gdzie poprzez prowadzenie rozmów telefonicznych i obsługę czata zaufania dla dzieci i młodzieży, udzielała wsparcia osobom znajdującym się w trudnym położeniu, zmagającym się z myślami samobójczymi, doświadczającymi przemocy w bliskich relacjach. Była również stażystką w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wolontariuszką w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu. Przez kilka lat towarzyszyła osobom w kryzysie bezdomności w ramach wolontariatu w Fundacji Kapucyńskiej, gdzie pełniła rolę asystentki w projekcie “Anioł w Warszawie”. Ma ponad 10letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel i wychowawca w przedszkolu, szkole podstawowej. Zajmowała się edukacją, towarzysząc dzieciom i ich rodzinom w różnych wyzwaniach rozwojowych i trudnościach życiowych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi diagnozami m.in. spektrum autyzmu, ADHD.

Zainteresowanie zawodowe

Pracuje z młodymi dorosłymi, wspierając wchodzenie w dorosłe życie i towarzysząc w przezwyciężaniu kryzysów. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób, które są niezadowolone z jakości swojego życia. Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają wstydu, zmagają się z brakiem (samo)akceptacji, lękami, depresją, stratą, żałobą, wypaleniem zawodowym, stresem w życiu codziennym, przejawiającymi zaburzenia osobowości. Zajmuje się problematyką w relacjach w życiu zawodowym, relacjach rodzinnych, przyjacielskich i związkach oraz poszerzaniem możliwości pełniejszego zrozumienia siebie i swoich potrzeb. Pracuje z osobami, które mają trudności w budowaniu, nawiązaniu i utrzymaniu, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Pomaga osobom mającym traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, a także po doświadczeniach przemocy psychicznej i fizycznej, DDA/DDD.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!