Katarzyna Wiśniewska

Psychoterapia 50min
200zł
Psychoterapia ONLINE
200zł

Katarzyna Wiśniewska

psychoterapeutka, pedagożka

Wykształcenie

Pedagożka i psychoterapeutka o orientacji psychodynamicznej. Ukończyła PRE CORE (ISTDP Training) – Institute ISTDP (krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczne) u Leszka Jaworskiego oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień) i certyfikowany kurs z Logoterapii (psychoterapia integralna i noo-psychoterapia). Jest magistrem pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma za sobą kurs z Porozumienia bez Przemocy u A. Mills i liczne szkolenia z NVC, uczestniczyła w warsztacie Skoncentrowana na osobie terapia dzieci i młodzieży INTRA oraz szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznych (Fundacja Pomoc Autyzm). Uczestniczyła w warsztacie focusingowym “Praca z ciałem w psychoterapii” oraz w grupie genogramowej skoncentrowanej wokół transgeneracyjnych przekazów dotyczących przywiązania (Fundacja na Szlaku, Kraków). Dokształcała się uczestnicząc w wielu szkoleniach i warsztatach o tematyce psychologicznej (dot. m.in. depresji, wstydu, przywiązania, asertywności, przywództwa, wspierania dzieci i opiekunów w obszarach dotyczących rozwodu, choroby, śmierci, seksualności). Aktualnie w trakcie trzyletniego Core Traningu w Instytucie ISTDP (szkolenie akredytowane przez ISTDP Institute w Waszyngtonie, rekomendowane przez Jona Fredericksona). Aktualnie w trakcie czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Oddział Warszawski).

Doświadczenie

Współpracowała z Centrum Zdrowia Szansa w Płońsku, udzielając wsparcia młodzieży i prowadząc psychoedukację dla rodziców w Poradni Środowiskowej. W ramach stażu prowadziła terapię krótkoterminową w Stowarzyszeniu Q Zmianom. Odbyła staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego Wola-Śródmieście w Warszawie, staż w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym Zamkniętym dla osób dorosłych. Współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, gdzie poprzez prowadzenie rozmów telefonicznych i obsługę czata zaufania dla dzieci i młodzieży, udzielała wsparcia osobom znajdującym się w trudnym położeniu, zmagającym się z myślami samobójczymi, doświadczającymi przemocy w bliskich relacjach. Była również stażystką w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wolontariuszką w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu. Przez kilka lat towarzyszyła osobom w kryzysie bezdomności w ramach wolontariatu w Fundacji Kapucyńskiej, gdzie pełniła rolę asystentki w projekcie “Anioł w Warszawie”. Ma ponad 10letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel i wychowawca w przedszkolu, szkole podstawowej. Zajmowała się edukacją, towarzysząc dzieciom i ich rodzinom w różnych wyzwaniach rozwojowych i trudnościach życiowych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi diagnozami m.in. spektrum autyzmu, ADHD.

Zainteresowania

Pracuje z młodymi dorosłymi, wspierając wchodzenie w dorosłe życie i towarzysząc w przezwyciężaniu kryzysów. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób, które są niezadowolone z jakości swojego życia. Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają wstydu, zmagają się z brakiem (samo)akceptacji, lękami, depresją, stratą, żałobą, wypaleniem zawodowym, stresem w życiu codziennym, przejawiającymi zaburzenia osobowości. Zajmuje się problematyką w relacjach w życiu zawodowym, relacjach rodzinnych, przyjacielskich i związkach oraz poszerzaniem możliwości pełniejszego zrozumienia siebie i swoich potrzeb. Pracuje z osobami, które mają trudności w budowaniu, nawiązaniu i utrzymaniu, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Pomaga osobom mającym traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, a także po doświadczeniach przemocy psychicznej i fizycznej.

Psychoterapia 50min
200zł
Psychoterapia ONLINE
200zł
Pani Kasia tworzy aurę zaufania, nie czuję się przed nią skrępowana. Dzięki zadawanym pytaniom otwieram oczy na rzeczy, które z mojej perspektywy wyglądały zupełnie inaczej. Polecam szczerze każdemu, kto potrzebuje wprowadzić spokój i równowagę do swojego życia
zośka
Pani Kasia to profesjonalistka z dużą wiedzą i empatią. Ma bardzo dobre podejście do pacjenta, potrafi słuchać, nie ocenia tylko pomaga znaleźć rozwiązanie. Szczerze polecam.
Natalia
Pani Kasia profesjonalnie podchodzi do pacjenta. Pomogła osiągnąć wszystkie cele wyznaczone na początku terapii, po każdej wizycie czułam się wysłuchana i zrozumiana.
beata
w

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eiusmod tempor

w