Katarzyna Wiśniewska

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta

WYKSZTAŁCENIE

Psychoterapeuta o orientacji psychodynamicznej. Ukończyła PRE CORE (ISTDP Training) – Institute ISTDP (krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczne) u Leszka Jaworskiego oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień) i certyfikowany kurs z Logoterapii (psychoterapia integralna i noo-psychoterapia). Jest magistrem pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma za sobą także kurs z Porozumienia bez Przemocy u A. Mills i szkolenia z NVC u A. Rzewuskiej-Paca, M.Wegner, A. Bagińskiej, A. Makarskiej, uczestniczyła w warsztacie Skoncentrowana na osobie terapia dzieci i młodzieży INTRA oraz szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznych (Fundacja Pomoc Autyzm). Dokształcała się uczestnicząc w wielu szkoleniach i warsztatach o tematyce psychologicznej (dot. m.in. depresji, wstydu, przywiązania, asertywności, przywództwa, wspierania dzieci i opiekunów w obszarach dotyczących rozwodu, choroby, śmierci, seksualności). Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia umożliwiającego certyfikację – Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

DOŚWIADCZENIE

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży oraz terapię krótkoterminową w Stowarzyszeniu Q Zmianom. Doświadczenie zdobywała w różnych instytucjach i organizacjach świadczących pomoc psychologiczną. Odbyła staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego Wola-Śródmieście w Warszawie. Współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, gdzie poprzez prowadzenie rozmów telefonicznych i obsługę czata zaufania dla dzieci i młodzieży, udzielała wsparcia osobom znajdującym się w trudnym położeniu, zmagającym się z myślami samobójczymi, doświadczającymi przemocy w bliskich relacjach. Była również stażystką w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wolontariuszką w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu. Przez kilka lat towarzyszyła osobom w kryzysie bezdomności w ramach wolontariatu w Fundacji Kapucyńskiej, gdzie pełniła rolę asystentki w projekcie “Anioł w Warszawie”. Ma ponad 10letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel i wychowawca w przedszkolu, szkole podstawowej. Zajmowała się edukacją, towarzysząc dzieciom i ich rodzinom w różnych wyzwaniach rozwojowych i trudnościach życiowych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi diagnozami m.in. spektrum autyzmu, ADHD.

Zainteresowanie zawodowe

Pracuje z młodymi dorosłymi, wspierając wchodzenie w dorosłe życie i towarzysząc w przezwyciężaniu kryzysów. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób, które są niezadowolone z jakości swojego życia. Pracuje z osobami dorosłymi, które doświadczają wstydu, zmagają się z brakiem (samo)akceptacji, lękami, depresją, stratą, żałobą, wypaleniem zawodowym, stresem w życiu codziennym, przejawiającymi zaburzenia osobowości. Zajmuje się problematyką w relacjach w życiu zawodowym, relacjach rodzinnych, przyjacielskich i związkach oraz poszerzaniem możliwości pełniejszego zrozumienia siebie i swoich potrzeb. Pracuje z osobami, które mają trudności w budowaniu, nawiązaniu i utrzymaniu, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Pomaga osobom mającym traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, a także po doświadczeniach przemocy psychicznej i fizycznej, DDA/DDD.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!