Regulamin Skype

• Usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne mogą być na życzenie i zamówienie pacjenta świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Skype. Zamówienie takiej usługi za pośrednictwem systemu rezerwacji, który znajdującego się na stronie osrodek-centrum.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: wizyty@qne855574c1a.nazwa.pl lub pod adresem mailowym dedykowanego specjalisty, co oznacza zawarcie umowy świadczenia usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych w drodze elektronicznej.

Usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne świadczone są osobom, które wyrażają zgodę na kontakt z pracownikami Ośrodka i respektują niniejszy regulamin oraz Regulamin Ośrodka (https://osrodek-centrum.pl/regulamin-osrodka/)

• Ośrodek Centrum nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu pomocy psychologicznej lub brak możliwości dostępu do pomocy psychologicznej, z przyczyn niezależnych od Ośrodka Centrum, w tym z przyczyn technicznych ujawnionych po stronie pacjenta.

• Świadczenie usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych przez Ośrodek Centrum drogą elektroniczną w postaci udzielenia pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej za pośrednictwem Skype jest uwarunkowane spełnieniem przez pacjenta jako usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych w postaci: a. korzystania z komputera z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym oraz kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem, a alternatywnie z telefonu lub tabletu wyposażonego w kamerę i mikrofon
b. posiadania szybkiego łącza internetowego – minimum 512 kb/s (wysyłanie i pobieranie)
c. posiadania indywidualnego konta w aplikacji Skype
d. zapewnienie warunków do swobodnej rozmowy, bez obecności osób trzecich – nie może to być np. ławka w parku, kawiarnia czy samochód

• Ośrodek Centrum nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

• Pacjentowi jako usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi i przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@qne855574c1a.nazwa.pl. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą, a Usługobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty. Pacjent nie może odstąpić od Umowy od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług.

• Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi. Dla swej skuteczności formalnej reklamacja wraz z uzasadnieniem powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej kontakt: office@qne855574c1a.nazwa.pl

• Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

• Płatności za świadczenie usług drogą elektroniczną należy dokonać przed sesją, dokonując przelewu na dedykowany numer konta ośrodka. Potwierdzenie przelewu należy przesłać terapeucie przed odbytą wizytą.

• Polityka prywatności dotycząca sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt na: wizyty@qne855574c1a.nazwa.pl

• Właścicielem Ośrodka CENTRUM, strony oraz administratorem danych jest: Creative people Karolina Jarmołowicz, z siedzibą Hoża 50/3b, 00-682 Warszawa, PL, NIP: 5372033079, Regon: 140676536 e-mail: office@qne855574c1a.nazwa.pl.

www.osrodek-centrum.pl

Tylko Ty możesz zdecydować o zmianie w swoim życiu, A my ci w tym pomożemy!

Psychoterapia pomaga przejąć kontrolę nad sobą i swoim życiem. Dzięki niej zdobędziesz wiele nowych umiejętności, które pozwolą Ci rozwiązać problemy i zwiększyć satysfakcję życiową. Już pierwsza bezpłatna konsultacja to początek drogi do zmiany swojego życia na lepsze.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!