Regulamin Skype

• Usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne mogą być na życzenie i zamówienie pacjenta świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Skype. Zamówienie takiej usługi za pośrednictwem systemu rezerwacji, który znajdującego się na stronie osrodek-centrum.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: wizyty@osrodek-centrum.pl lub pod adresem mailowym dedykowanego specjalisty, co oznacza zawarcie umowy świadczenia usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych w drodze elektronicznej.

Usługi psychologiczne lub psychoterapeutyczne świadczone są osobom, które wyrażają zgodę na kontakt z pracownikami Ośrodka i respektują niniejszy regulamin oraz Regulamin Ośrodka (https://osrodek-centrum.pl/regulamin-osrodka/)

• Ośrodek Centrum nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu pomocy psychologicznej lub brak możliwości dostępu do pomocy psychologicznej, z przyczyn niezależnych od Ośrodka Centrum, w tym z przyczyn technicznych ujawnionych po stronie pacjenta.

• Świadczenie usług psychologicznych lub psychoterapeutycznych przez Ośrodek Centrum drogą elektroniczną w postaci udzielenia pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej za pośrednictwem Skype jest uwarunkowane spełnieniem przez pacjenta jako usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych w postaci: a. korzystania z komputera z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym oraz kamerą internetową, słuchawkami i mikrofonem, a alternatywnie z telefonu lub tabletu wyposażonego w kamerę i mikrofon
b. posiadania szybkiego łącza internetowego – minimum 512 kb/s (wysyłanie i pobieranie)
c. posiadania indywidualnego konta w aplikacji Skype
d. zapewnienie warunków do swobodnej rozmowy, bez obecności osób trzecich – nie może to być np. ławka w parku, kawiarnia czy samochód

• Ośrodek Centrum nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

• Pacjentowi jako usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi i przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres manager@osrodek-centrum.pl. W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą, a Usługobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty. Pacjent nie może odstąpić od Umowy od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług.

• Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi. Dla swej skuteczności formalnej reklamacja wraz z uzasadnieniem powinna być przesłana na adres poczty elektronicznej kontakt: manager@osrodek-centrum.pl

• Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

• Płatności za świadczenie usług drogą elektroniczną należy dokonać przed sesją, dokonując przelewu na dedykowany numer konta ośrodka. Potwierdzenie przelewu należy przesłać terapeucie przed odbytą wizytą.

• Polityka prywatności dotycząca sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: Zapraszamy do zapoznania się z nią i w razie pytań o kontakt na: manager@osrodek-centrum.pl

• Właścicielem Ośrodka CENTRUM, strony oraz administratorem danych jest: Ośrodek Centrum Karolina Jarmołowicz, z siedzibą Hoża 50/3c, 00-682 Warszawa, PL, NIP: 5372033079, Regon: 140676536 e-mail: lea@osrodek-centrum.pl

www.osrodek-centrum.pl

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!