Katarzyna Wypych

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeutka, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Jest certyfikowaną psychoterapeutką oraz psychologiem. Tytuł magistra psychologii, ze specjalnością Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny, uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Intra – 4 letnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Psychiatryczny w IV Klinice Psychiatrii i Neurologii, Terapeutycznym Oddziale Dziennym w Warszawie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz Akademickim Ośrodku Terapeutycznym Dla Dzieci Uniwersytetu Warszawskiego

DOŚWIADCZENIE

Prowadziła psychoterapię indywidualną oraz grupową w prywatnych poradniach, udział w psychologicznych kampaniach społecznych, a także publikowała z dziedziny psychologii dziecka i rodziny, wzbogacając warsztat pracy terapeutycznej.

Pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Posiada doświadczenie w pracy z najmłodszymi (dzieci od 2 r.ż). To bogate doświadczenie w pracy z szerokim przedziałem wiekowym, pozwala jej na szersze zrozumienie trudności zgłaszanych przez klientów w rożnym przedziale wiekowym.

Towarzyszy dzieciom i młodym dorosłym w pracy nad: rozwojem umiejętności społecznych, lękiem społecznym i zaburzeniami lękowymi, agresją, trudnościami w kontrolowaniu potrzeb fizjologicznych, trudnościami w nauce, zaburzeniami uwagi i koncentracji, zaburzeniami łaknienia, konfliktem rywalizacyjnym z rodzeństwem.

Udziela konsultacji rodzicielskich oraz młodymi dorosłymi i młodzieżą w obszarze lęku oraz budowania tożsamości, jak również szukania odpowiedzi na pytania egzystencjalne, tak ważne dla tego okresu życia człowieka.

Do pracy terapeutycznej zaprasza dorosłych, którzy chcą odnaleźć siebie w nowych rolach życiowych oraz znajdują się w sytuacjach kryzysowych, zarówno o charakterze rozwojowym, jak i kryzysach życiowych. Pracuje z osobami które cierpią m.in. na zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, depresję; mają trudności w relacjach zawodowych i prywatnych, po traumach, dorastajacych w rodzinach alkoholowych oraz przemocowych.

Kieruje się przekonaniem, że każdy kryzys ma charakter rozwojowy  i stanowi olbrzymią szansę na odkrycie oraz wykorzystanie potencjału człowieka. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doświadczających takich trudnych stanów jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, nerwice i dolegliwości psychosomatyczne.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Prywatnie jest żoną oraz mamą Neli i Bruna. Uwielbia poznawanie nowych smaków i miejsc, choć podróżowanie z małymi dziećmi jest dla niej nadal wyzwaniem.

Zainteresowanie zawodowe

Interesuje ją odkrywanie indywidualnych potrzeb, zrozumienie siebie i swoich wartości, a także rozwijanie swojego potencjału. Wspiera osoby w identyfikowaniu przeszkód na drodze do samorealizacji i towarzyszy w dokonywaniu życiowych zmian. Zwraca uwagę na schematy wypracowane w dzieciństwie i ich wpływ na zachowania w dorosłym życiu. Pracuje z dziećmi od 2r.ż. i wspiera rodziców w budowaniu wartościowych i satysfakcjonujących relacji ze swoimi dziećmi. Wspiera dorosłych w budowaniu ról rodzicielskich.

 

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!