Irena Musiałkiewicz

SPECJALIZACJA: Psychoterapeuta, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Jest magistrem Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Absolwentka Wydziału Filozofii UKSW.

Obecnie na ostatnim roku 4-letniego szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Posiada uprawnienie do posługiwania się statusem „psychoterapeuta w trakcie certyfikacji”. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty i posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Staż kliniczny odbyła w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pracowała w Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, z rodzinami osób zaginionych, a także w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Wolskim.

DOŚWIADCZENIE

Obecnie na stałe pracuje w Szpitalu Wolskim w Warszawie, gdzie głównie pracuje z osobami z osobami z zaburzeniami osobowości, chorymi psychicznie, a także z zaburzeniami lękowymi/nerwicami oraz doświadczeniem psychozy.

Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi lęków, stresu, mającymi trudności w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości.

Pracuje z osobami mającymi traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, a także takimi którzy zmagają się z brakiem satysfakcji życiowej w życiu dorosłym.

 

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.