Irena Musiałkiewicz

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeutka, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (specjalizacja psychologia kliniczna) w Warszawie oraz filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła 4-letnie szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Staż kliniczny odbywała m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pracowała w Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, z rodzinami osób zaginionych, a także w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Wolskim.

DOŚWIADCZENIE

Od wielu lat pracuje w Szpitalu Wolskim w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Zespole Leczenia Środowiskowego pracując przy innowacyjnym projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, którego celem była zmiana modelu wsparcia środowiskowego osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Na co dzień pracuje także na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób z doświadczeniem psychozy, gdzie prowadzi psychoterapię grupową. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychopatologii. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów.

Zainteresowania zawodowe

Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi lęków, stresu, stanów depresyjnych, mającymi trudności w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości.

Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi z doświadczeniem stanów lękowych (nerwicowych), psychozy (m.in. schizofrenii) oraz zaburzeniami nastroju (m.in. choroba afektywna dwubiegunowa) i osobami z zaburzeniami osobowości w tym: osobowości narcystycznej, histronicznej i borderline.

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Jej zainteresowania zawodowe dotyczą patomechanizmów powstawiania zaburzeń psychotycznych i osobowości oraz mechanizmów systemowych wpływających na proces zdrowienia. Ponadto interesuje się historią psychoanalizy i jej wpływem na rozwój myśli i koncepcji leczenia zaburzeń psychicznych w Polsce.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!