Katarzyna Matla

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeutka, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

WYKSZTAŁCENIE

Tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna uzyskała na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Na tej samej uczelni ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii. Ukończyła 4 letnie szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest specjalistą psychoterapii uzależnień certyfikowanym przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Jest także dyplomowanym refleksologiem, ukończyła The International Academy of Reflexology and Meridian Therapy IARAMT  Poland. Odbyła wiele kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii uzależnień, psychoonkologii, racjonalnej terapii zachowania, jest również praktykiem metody One Brain.

W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów.

DOŚWIADCZENIE

Przez kilka lat współpracowała z oddziałem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, prowadząc zajęcia z psychologii, psychologii społecznej i komunikacji interpersonalnej ze studentami kryminologii. Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Zgorzelcu. Współprowadziła kurs „Akademia Bezpieczeństwa Kobiet” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Zgorzelec. Na co dzień pracuje także z osobami dorosłymi w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w WS-SPZOZ w Zgorzelcu. Prowadzi terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych od alkoholu i/lub hazardu, osób współuzależnionych oraz DDA, w tym zmagających się z chorobą nowotworową. Odbyła staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze. Od kilku lat, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium”, prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych.

Zainteresowania zawodowe

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, zmagających się z trudnościami emocjonalnymi, uzależnieniami, z chorobą onkologiczną, cierpiących z powodu współuzależnienia lub z syndromem DDA. Zajmuje się problemami w relacjach oraz osób mających trudności z samoakceptacją oraz zaburzeniami lękowymi. Jest entuzjastką działań wspierających osobisty rozwój człowieka, w szczególności: przepracowywania traum, redukcji destrukcyjnych mechanizmów obronnych, zmiany niszczącej narracji osobistej, i wydobywania zasobów osobistych. Głęboko wierzy, że zmiana jest możliwa.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!