Patrycja Pizoń

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Tytuł magistra psychologii ze specjalnością Psychologia Rodziny uzyskała na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyła czteroletnie szkolenie Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP – akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada uprawnienia do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach w zakresie diagnozy psychologicznej, psychiatrii i psychopatologii (organizowane m.in. przez Pracownię Testów Psychologicznych, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Centrum Edukacji i Biznesu).

DOŚWIADCZENIE

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywa w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na oddziale ogólnopsychiatrycznym, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną i udzielaniem pomocy pacjentom z różnymi rozpoznaniami klinicznymi. Sporządza również opinie w sprawach karnych dla Sądów i Prokuratur.

Dodatkowo prowadzi psychoterapię osób dorosłych w podejściu integracyjnym w Poradni Zdrowia Psychicznego w Lublinie oraz w Ośrodku Centrum w Warszawie. Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje z osobami:

  • doświadczającymi zaburzeń lękowych i depresyjnych, żałoby, straty, wypalenia zawodowego,
  • cierpiącymi z powodu traumy, syndromu DDA i DDD, zaburzeń osobowości,
  • doświadczającymi samotności i problemów w relacjach międzyludzkich,
  • cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości,
  • z diagnozą choroby psychosomatycznej
  • z diagnozą choroby afektywnej-dwubiegunowej
  • cierpiącymi z powodu nawracających epizodów psychotycznych

 

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!