Weronika Plich

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeutka, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła studia w zakresie psychologii w Collegium Humanum w Warszawie. Jest absolwentką psychologicznych studiów podyplomowych posiadającą Certificate of Higher Education, Counselling and Counselling Skills na Uniwersytecie Birkbeck w Londynie w Wielkiej Brytanii oraz 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego do certyfikacji w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkoła posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją.

DOŚWIADCZENIE

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Leczenia Nerwic Szpitala Nowowiejskiego na oddziale dziennym w Warszawie, w Ośrodku Kształcenia Terapeutów Uzależnień w Broku. Przeprowadzała szkolenie w Pałacu Kultury i Nauki nt. ofiar stalkingu dla funkcjonariuszy policji w ramach współpracy i pracy w NGO. Współpracowała z Urzędem ds. Cudzoziemców. Obecnie współpracuje z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii i Funduszem Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Zainteresowania zawodowe

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych, którzy doświadczają trudności emocjonalnych, w relacjach z innymi, a także zaburzeń lękowych, stanów depresyjnych oraz nerwicy lękowej. Pomaga w konstruktywnym radzeniu sobie z wyzwaniami i kryzysami życia codziennego oraz świadomym doświadczaniu siebie.

 

EDUCATION:

She graduated psychology at Collegium Humanum in Warsaw. She completed post-graduate psychological studies Counseling and Counseling Skills at the Birkbeck University in London, UK with the Certificate of Higher Education and 4-Year Psychotherapeutic Program for the certification at the Institute of Group Analysis “Rasztów”. The school is certified by the Scientific Section of Psychotherapy of the Polish Psychiatric Association and recommended by the Polish Psychological Association. She is in the process of defending her master’s thesis at Collegium Humanum in Warsaw. She works under supervision.

 

SKILLS

She conducts individual and group psychotherapy for adults and young adults who experience emotional difficulties in relationships, she works with patients who experience anxiety disorders, depressive states and anxiety neurosis.

 

EXPERIENCE

She gained her professional experience i.a. at the Neurosis Treatment Clinic at the Nowowiejski Hospital working in the Outpatient Ward in Warsaw. She conducted therapeutic groups at the Education Center for Addiction Therapists in Brok. She conducted training at the Palace of Culture and Science on victims of stalking for police officers as part of cooperation and work in NGOs. She cooperated with the Office for Foreigners. Currently, she cooperates with the National Bureau for Drug Prevention and the Fund for Solving Gambling Problems.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!