Terapia małżeńska

Dla wielu par terapia małżeńska okazuje się ostatecznym rozwiązaniem mającym uchronić małżonków przed separacją, rozwodem i decyzją o zakończeniu związku. Psychoterapeuta (lub psycholog i psychoterapeuta – osoba łącząca te zawody i mająca szkolenie akredytowane) omawia szczegółowo trudności, które utrudniają codzienne porozumiewanie się, podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia domu i ew. opieki nad dziećmi. Bo to w ich rezultacie dochodzi do kłótni oraz braku zrozumienia, co stopniowo wypala emocje w związku i powoduje, że dwoje dotąd bliskich sobie ludzi, staje się swoimi przeciwnikami. 

W sytuacji, w której negatywne emocje biorą górę, bardzo trudno jest spokojnie porozmawiać. Jeśli jednak małżonkom zależy na podtrzymywaniu związku, a nie są w stanie sami dojść do porozumienia i wysłuchać siebie wzajemnie, warto skorzystać z terapii prowadzonej przez doświadczonego psychologa/psychoterapeutę. Dyplomowanego specjalistę, który pomoże ustalić źródło problemów, emocje im towarzyszące oraz wziąć pod uwagę oczekiwania i punkt widzenia obu stron.

Kiedy warto udać się na terapię małżeńską?

Sygnałem do terapii małżeńskiej powinny być trwające od dłuższego czasu konflikty pomiędzy małżonkami, które nie ustają pomimo prób ich zażegnania. Jak się okazuje, większość terapii małżeńskich inicjują mężczyźni, którym zależy na uratowaniu związku, a terapię traktują jako ogromną szansę na poprawę relacji. Do jednych z powodów rozpoczęcia terapii małżeńskiej należą m.in. chęć rozwodu przez jedną ze stron, problemy z zazdrością partnera i nadmiernym kontrolowaniem, różnice w wychowywaniu dzieci, brak zaspokajania własnych potrzeb, które stają się powodem napięć między małżonkami, a także problemy związane z bliskością, pożyciem oraz intymnością. Odbudowanie relacji oraz próba wzajemnego zrozumienia, do czego między innymi dąży się na terapiach, mogą zająć dużo czasu. Bardzo często dużą poprawę w relacji widać dopiero po roku, kiedy partnerzy wiedzą już, jak mają ze sobą rozmawiać, aby nie doprowadzać do kolejnych konfliktów.

Dostosowanie terapii małżeńskiej do konkretnych osób

Warto dodać, że w przypadku każdej pary inaczej będzie przebiegała wspomniana terapia oraz inne tematy będą na niej przepracowywane. Małżonkowie mogą uczestniczyć we wspólnej terapii bądź też terapii indywidualnej. Nierzadko w czasie spotkań z psychoterapeuta (psycholog i psychoterapeuta) okazuje się nad jakimi obszarami w terapii indywidualnej warto popracować. 

Po pierwszej rozmowie psychterapeuta (psycholog i psychoterapeuta) może zalecić wspólną terapię dla par, jeśli widzi, że problem dotyczy dwóch osób, albo też terapię indywidualną, jeśli np. jedna z tych osób zmaga się z problemami z przeszłości, które wpływają silnie na funkcjonowanie związku. Również metody terapeutyczne dostosowywane są do konkretnego przypadku i osób.

Terapia małżeńska w naszym ośrodku w Warszawie oraz Gdańsku polega na regularnych spotkaniach, które mają swoją częstotliwość i są prowadzone przez tego samego specjalistę. Częstotliwość ustalana jest indywidualnie z każdą parą w zależności od problemu, z reguły jest to raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Sesja trwa 60 lub 90 minut.

ZADZWOŃ: 696 340 609
Terapia małżeńska