Magdalena Ostapiuk

SPECJALIZACJA: Psychoterapeuta, psycholog

Ukończyła psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz 4 letnie szkolenie do certyfikacji w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu integracyjnym. Swoją pracę regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów.

“Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem z drugim człowiekiem, otwarciem się na jego doświadczenie i towarzyszeniem mu w odkrywaniu jego własnych uczuć, potrzeb i pragnień, autentycznym byciem z nim w tej podróży, która zbliża go do samego siebie”.

Swoje doświadczenie zdobywała w Towarzystwie Pomocy Młodzieży prowadząc terapię indywidualną. Odbyła również staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Zapobiegania Nawrotom oraz staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju.

Zajmuje się pracą z osobami które:

  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, objawów nerwicowych
  • doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi
  • cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości
  • cierpią z powodu braku akceptacji samych siebie
  • są niezadowolone z jakości swojego życia
  • doświadczają kryzysu w życiu, w związku
  • doświadczają bolesnych problemów emocjonalnych i psychicznych