Karolina Lea Jarmołowicz

SKYPE
SPECJALIZACJA: Założyciel i szefowa ośrodka, psycholog, dyplomowana psychoterapeuta, socjolog

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia INTRA.

Pracuje w podejściu integracyjnym, korzystając z różnych nurtów teoretycznych. Podejście i metody dostosowuje do indywidualnych potrzeb Klientów. Wierzy, że pomaganie człowiekowi w rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów, ułatwi mu wybór drogi życiowej i umożliwi lepsze funkcjonowanie w otaczającym go świecie, a doświadczenie relacji terapeutycznej stanie się fundamentem do budowania ciepłej wzmacniającej relacji z samym sobą i innymi.

Specjalizuje się w pomocy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej – krótko i długoterminowej oraz doradztwie zawodowym. Pracuje także z parami. Wspiera również liderów w budowaniu biznesu łącząc narzędzia terapeutyczne z coachingiem. Jej pacjenci i współpracownicy cenią ją za zaangażowanie, ciepło, otwartość, uśmiech i energię, a także niesztampowe podejście do pracy wynikające z różnorodnych doświadczeń zawodowych i życiowych. Swoją pracę superwizuje regularnie u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest częstym gościem w roli eksperta w mediach. Od wielu lat wspiera pacjentów, prowadzi ośrodki, a jako ekspert i konsultant psychologiczny publikuje i współpracuje z mediami oraz pomaga osobom publicznym. Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii z przedmiotu: Psychoterapia. Jest ekspertem portalu znanylekarz.pl.

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła ponad 4-letnie całościowe szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła także roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Jest doktorantką na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła szkolenie EFT Externship – Terapia Skoncentrowana na Emocjach do pracy z parami, także ISTDP – Core Training (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna wg. metody Jona Fredericksona. Jest magistrem Psychologii, o specjalizacji: Psychologia kliniczna osobowości oraz magistrem Socjologii – ukończyła Wydział Nauk Stosowanych APS w Warszawie. Jest absolwentką także studiów licencjackich o kierunku Pedagogika i Praca Socjalna na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także ukończyła Psychologię sądową na WSB w Nowym Sączu, umożliwiającą występowanie w charakterze biegłego sądowego. Ma za sobą także specjalizacje: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Szkoliła się w zakresie terapii krótkoterminowej TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła kursy doszkalające w zakresach: ISTDP – krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna, zaburzenia odżywania, terapia schematów (w tym praca z zaburzeniami osobowości typu borderline i narcystycznej); podstawy seksuologii (w tym zaburzenia seksualne i przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości); stres i depresja w życiu prywatnym (w tym zagadnienia wypalenia zawodowego, technik radzenia sobie ze stresem i kryzysami życiowymi) oraz wiele innych. Odbyła roczny staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ukończyła wiele szkoleń w tematyce m.in. psychosomatyki, przemocy w rodzinie, pracy z osobami doznającymi przemocy, po doświadczeniach gwałtu i molestowania oraz chorymi na depresję i zaburzenia dwubiegunowe.

DOŚWIADCZENIE

Zdobywała doświadczenie w pracy terapeutycznej w czasie stażu klinicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie oraz w pracy interwencyjnej z osobami zgłaszającymi się i przebywającymi w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “DOM”. Prowadziła psychoterapię w ramach NFZ w klinicznej placówce Instytutu Psychologii Zdrowia PTP – Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „OGRÓD”, a także zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów. Udzielała pomocy psychologicznej w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizującym zadanie “Ogólnopolskie Pogotowie na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Warszawa Praga-Południe. Uczestniczyła w organizacji zajęć oraz prowadzeniu terapii psychologicznej, logopedycznej, muzyczno-ruchowej, plastycznej oraz rehabilitacji, dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Białej Podlaskiej oraz z dziećmi w Fundacji Ocalenie w Warszawie. Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w Ośrodku pomocowym w Lagos, Nigeria. Bywa konsultantem psychologicznym w programach telewizyjnych.

Zanim została psychoterapeutką, przez ponad 15 lat zajmowała się marketingiem, strategią, efektywną komunikacją oraz budowaniem strategii marek i wprowadzaniem ich na polski rynek, a także zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pracowała w polskich i międzynarodowych koncernach, agencjach reklamowych oraz mediach. Niewątpliwie to wszechstronne doświadczenie pozwala jej jeszcze lepiej rozumieć  i pracować z osobami doświadczającymi trudów w wielu dziedzinach życia.

Zainteresowanie zawodowe:

Pracuje z pacjentami z szerokim spektrum problemów. Pomaga osobom przeżywającym problemy w relacjach, przechodzącym kryzysy osobiste oraz w związkach, a także zmagającym się ze stresem w życiu codziennym. Pracuje z osobami z doświadczeniami DDA/DDD, urazami więzi oraz traumami relacyjnymi. Towarzyszy w budowaniu poczucia własnej wartości oraz pomaga w rozwoju osobistym i budowaniu naturalnej pewności siebie. Zajmuje się problematyką w relacjach osobistych i zawodowych oraz poszerzanie możliwości pełniejszego zrozumienia siebie i swoich potrzeb. Pracuje z osobami, które mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi i które chcą rozwijać kompetencje niezbędne w rozstrzyganiu trudnych osobistych kwestii i dokonywaniu wyborów. Pomaga osobom, które doświadczają trudności emocjonalnych lub są w sytuacjach kryzysowych, towarzyszy osobom przeżywającym żałobę po śmierci bliskich, rozstaniach i rozwodach. Wspiera osoby wychodzące z przemocowych i destrukcyjnych relacji. Towarzyszy w uruchamianiu procesów zmian trudnych emocjonalnie, problemów w doświadczeniach życiowych o charakterze rozwojowym, towarzyszy więc w etapie kryzysu wieku średniego i we wchodzeniu w kolejne etapy życia.

Zainteresowanie prywatne:

Uwielbia podróżować, piesze wędrówki po górach, kocha morze i skaliste wybrzeża. Wspinaczka skałkowa i treningi “ładują jej baterie”. Jest maratonistką. Kocha sztukę, teatr, film, a wolnych chwilach maluje. Bliscy mówią o niej, że jest pełna ciepła – stale gotowa do dzielenia się nim z innymi.

 

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!