Anna Teodorowicz

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Dyplom magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Kończy 4-letnie szkoleni w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej  w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. 

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, a także na oddziale dziennym Szpitala Bródnowskiego. Ukończyła roczny staż  w grupie „Synapsis”. Ma doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, z zaburzeniami nerwicowymi oraz z zaburzeniami afektywnymi, a także z objawami psychosomatycznymi oraz z zaburzeniami odżywiania.

Zainteresowania zawodowe

Pracuje z osobami dorosłymi nad trudnościami z samoakceptacją oraz trudnościach w relacjach, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Taki które oświadczają niezrozumienia, samotności, lęku, smutku lub złości. Zmagającymi się z kryzysem w relacjach lub przeżywających stratę, doświadczającymi ciągłego stresu lub wypalenia zawodowego, a także chcących lepiej poznać siebie, poprawić swoją jakość życia. Pomaga także osobom w kryzysach życiowych. Pracuje również z młodymi dorosłymi nad trudnościami w wejście w dorosłe życie,  zaburzeniami lękowymi, depresją oraz problemami kryzysów tożsamości i adolescencji w wejściu w dorosłe rolę. Docieraniu do głębokich emocji i źródeł dolegliwości psychosomatycznych, zaburzeniami odżywiania i braku satysfakcji w życiu osobistym.

 

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!