Julita Szczygieł

Psychoterapia 50min
190zł
Psychoterapia ONLINE
190zł

Julita Szczygieł

psychoterapeutka, psycholożka

Wykształcenie

Psycholożka i psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła studia magisterskie z psychologii ze specjalnością: neurobiopsychologia – na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła kurs Psychotraumatologii organizowany przez Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii „Triada”, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii. Jest w trakcie czteroletniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodka rekomendowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. odbywając staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie później pracowała jako psycholog, udzielając wsparcia osobom doświadczającym kryzysów psychicznych i nagłych trudności czy zmian życiowych. Uczestniczyła w interwencjach służb na miejscach zdarzeń traumatycznych. Pracowała w placówkach oświatowych oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dziennego. Realizowała projekty dotyczące zdrowia psychicznego współpracując z fundacjami na terenie Trójmiasta m.in. Fundacją Czyste Dźwięki, Fundacją Nasz Przyjazny Dom- w ramach projektu PFRON, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, gdzie wspierała w kryzysach okołosuicydalnych dzieci i młodzież oraz ich rodziców. Aktualnie pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

 

Zainteresowania

Pracuje z dorosłymi oraz młodymi dorosłymi. Pomaga osobom doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Pracuje z osobami mającymi trudności emocjonalne i doświadczającymi objawów, takich jak: intensywny lęk, złość, brak satysfakcji życiowej, przewlekły stres, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia nastroju. Pomaga osobom po doświadczeniach sytuacji traumatycznych i zmagającym się z myślami samobójczymi, jak również borykającym się z traumami relacyjnymi, jak doświadczenie przemocy psychicznej i fizycznej. Towarzyszy w przeżywaniu strat i przechodzeniu przez proces żałoby.

 

Psychoterapia 50min
190zł
Psychoterapia ONLINE
190zł
w

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eiusmod tempor

w