Magdalena Śliwowska

SKYPE
SPECJALIZACJA: URLOP

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkoła posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny). Jest absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna).

DOŚWIADCZENIE

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej na oddziale dziennym oraz całodobowym, a także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Współpracowała również z fundacją „Można Inaczej”. Aktualnie pracuje w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego. Wcześniej w ramach PCZ pomagała pacjentom przebywającym na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Zainteresowania zawodowe

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi depresji, lęków, mającymi trudności w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, doświadczającymi trudności z powodu swojej orientacji seksualnej, a także osobami nieradzącymi sobie ze stresem dnia codziennego.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!