Magdalena Śliwowska

SKYPE
SPECJALIZACJA: psycholog, certyfikowana psychoterapeutka

WYKSZTAŁCENIE

Jest certyfikowaną psychoterapeutką. Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkoła posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny). Jest absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna).

DOŚWIADCZENIE

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej na oddziale dziennym oraz całodobowym, a także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Współpracowała również z fundacją „Można Inaczej”. Pracowała w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego. Wcześniej w ramach PCZ pomagała pacjentom przebywającym na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Zainteresowania zawodowe

Specjalizuje się w pracy z osobami mającymi trudności w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, doświadczającymi trudności z powodu swojej orientacji seksualnej, a także osobami nieradzącymi sobie ze stresem dnia codziennego. Pomaga osobom doświadczającym życiowych kryzysów, strat i trudności w relacjach, stanów depresyjnych i lękowych, a także osobom z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, nerwicowymi oraz zaburzeniami osobowości (z szczególnym uwzględnieniem osobowości narcystycznej i borderline) i cierpiącymi na choroby psychiczne. Pomaga młodym osobom we wchodzeniu w dorosłe życie, a także osobom dorosłym – w sytuacjach dużych zmian życiowych i kryzysach. Pomaga uporać się z trudnościami w relacjach interpersonalnych – zarówno w bliskich, jak i w zawodowych.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!