Magdalena Śliwowska

SPECJALIZACJA: Psychoterapeuta, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkoła posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny). Jest absolwentką psychologii ze specjalnością kliniczną w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna).

DOŚWIADCZENIE

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej na oddziale dziennym oraz całodobowym, a także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Współpracowała również z fundacją „Można Inaczej”. Aktualnie pracuje w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego. Wcześniej w ramach PCZ pomagała pacjentom przebywającym na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi depresji, lęków, mającymi trudności w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, doświadczającymi trudności z powodu swojej orientacji seksualnej, a także osobami nieradzącymi sobie ze stresem dnia codziennego.