Elwira Adamczyk

SPECJALIZACJA: Psychoterapeuta

WYKSZTAŁCENIE

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz
dyplomowanym pracownikiem socjalnym. Ukończyła 4-letnie szkolenie umożliwiające certyfikację w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz profesjonalnego szkolenia dla psychoterapeutów Terapii rodzin i par w nurcie systemowym z elementami psychodynamiki w Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus. W pracy zawodowej stale korzystam z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując z rodzinami zagrożonymi marginalizacją społeczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kompetencje kliniczne natomiast na oddziale całodobowym w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości, Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadziła psychoterapię indywidualną, interwencje kryzysową, psychorysunek oraz konsylia kliniczne. Równolegle uczestniczyła w wielu szkoleniach dla psychoterapeutów pracujących z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz DDA organizowanych praez PRPA.
Aktualnie przyjmuje pacjentów oraz prowadzi terapię grupową w Ośrodku CENTRUM oraz współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinna Szansa w Legionowie.

Zainteresowanie zawodowe: 

Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania, terapii DDA (Dorosłe Dziaci Alkoholików) /DDD (Dorosłe Dzieci z domów Dysfunkcjonalnych). Zajmuje się terapią rodzin i par przeżywających kryzys w relacjach. Pracuje w nurcie integracyjnym na fundamentach modalności systemowej i psychodynamicznej