Adrian Olesiak

SKYPE
SPECJALIZACJA: TYLKO ONLINE

Pracuje w podejściu integracyjnym co oznacza ze każdą sesje dopasowuje do indywidualnych potrzeb swoich pacjentów. Uważa że każda osoba jest wyjątkowa w swojej naturze, tak więc forma terapeutycznej współpracy również powinna być wyjątkowa. Pracuje z indywidualnymi osobami, parami i rodzinami. Bogate kwalifikacje osiągnął na akredytowanych brytyjskich uczelniach dzięki czemu oferuje terapie zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

WYKSZTAŁCENIE

Ukończył studia z psychoterapii i psychologii na akredytowanych brytyjskich uczelniach (Keele University akredytowane przez British Association for Counselling and Psychotherapy-BACP, University of Ulster akredytowane przez British PsychologicalSociety-BPS).

W trakcie studiów psychoterapeutycznych praktykował Terapie Behawioralno-Poznawczą (CBT), Dialektyczno-Behawioralną (DBT) Rogerianską/humanistyczną (Counselling), podejście psychodynamiczne, terapię schematów i analizę transakcyjną w szpitalu w Manchesterze oraz ośrodkach wspierających ofiary przemocy domowej. W trakcie studiów psychologicznych praktykował interwencję (stosowana analiza behawioralna znana jako ABA-Applied Behavior Analysis) na oddziale neurologicznym w szpitalu w Belfascie oraz zgłębiał wiedzę w tematyce neuropsychologii i psychofarmakologii.

Po studiach skupił się na dalszym rozwoju zawodowym. Ukończył specjalizowane szkolenia podyplomowe z terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and CommitmentTherapy), terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, wywiadu motywującego (MotivationalInterviewing), terapii zabaw (Play Therapy, dla młodszych pacjentów), odbudowy tożsamości (Life Story Work), Life Coaching, interwencji kryzysowej (TherapeuticCrisisIntervention-TCI), oraz z ochrony i zabezpieczania najbardziej narażonych pacjentów (Safeguarding, do poziomu 4 DSO-DesignatedSafeguardingOfficer).

Obecnie pracuje z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, osobowości, depresyjne, afektywne, kompulsyjno-obsesyjne, schizotypowe, autyzm oraz nieradzącymi sobie z wyzwaniami środowiskowymi (brak akceptacji, problemy zawodowe lub związkowe), a także problemami w relacjach zarówno prywatnych jak i zawodowych.

DOŚWIADCZENIE

Psychoterapeuta integracyjny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Pracował w brytyjskich szpitalach (neurologia, urazy głowy, zaburzenia osobowości i schizofrenia), fundacjach wspierających ofiary przemocy oraz prywatnych gabinetach psychoterapeutycznych.

W szpitalach współpracował z pacjentami stopniowo tracącymi własną tożsamość,prezentującymi oznaki zaburzeń depresyjnychi mających problemy adaptacyjne we własnych środowiskach. Terapie opierały się głównie na modelu behawioralno poznawczym (CBT), rogerianskim (Counselling) oraz akceptacji i zaangażowania (ACT).Wykorzystanie powyższych modeli pozwoliłopacjentom na samo zapoznanie się z własnymi procesami poznawczymi, które bezpośrednio wpływają na ich odczucia oraz ogólny stan psychiczny.

Pracuje z osobami w każdym wieku. Stara się w pełni zrozumieć pacjenta, aby w odpowiedni sposób dopasować terapię do indywidualnych potrzeb każdego człowieka.

Praktykowanie psychoterapii w krajach słynących z multi-kultury pozwoliło mu na zgłębienie tematyki indywidualnych różnic i tym jak one wpływają na proces podejmowanie decyzji przez każdego człowieka.

Wszystkie sesje prowadzi w oparciu o regularną superwizję.

Poza psychoterapia i psychologią, ma on również kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu „Improved Practitioner”.

HOBBY

Poza praca ma on szereg zainteresowań, które w wolnym czasie lubi wykonywać. Ciągle rozwija swoje umiejętności kulinarne przez co większośćjego podróż skupia się na poznawaniu nowych potraw. Uwielbia kino.

Zainteresowania zawodowe

Od lat interesuje się neuropsychologią i tym jak traumatyczne wydarzenia wpływają na codziennie funkcjonowanie. To zainteresowanie skierowało go ku neurosekwencyjnego modelu terapeutycznego (neurosequential model of therapeutics), który pozwala oszacować fizyczny wpływ traumy na funkcjonowanie mózgu.

Poza traumą, wykazuje on szczególne zainteresowanie w tematyce samo-regulacji emocji oraz pracy z czynnikami wpływającymi na umiejętności interpersonalne.

 


 

“Works as an integrative psychotherapist and eclectic counsellor, which means that therapy is tailored to the client’s needs. Believes that each session should be unique as every individual is unique in its nature. He works with individuals, couples and whole families to support reaching their full potential. He gained his qualifications in psychotherapy and psychology at British universities accredited by the appropriate associations (BACP-British Association for Counselling and Psychotherapy, and BPS-British Psychological Society). Currently offers therapy in English and Polish.

He did a master’s degree (MSc) in Psychotherapy at Keele University (BACP accredited) and bachelor’s degree (BSc Hons) in Psychology at Ulster University (BPS accredited). While studying at MSc level he practised various evidence-based therapeutic interventions (Cognitive Behaviour Therapy-CBT, Dialectical Behaviour Therapy-DBT, person-centred approach-Counselling, psychodynamic counselling, Transactional Analysis-TA and schema therapy) in Manchester. While studying at BSc level, he practised psychological interventions (Applied Behaviour Analysis) at neurology and brain injury units in Belfast but he also continued exploring interest in neuropsychology and psychopharmacology.

After graduation, he focused on his continuous professional development as an integrative psychotherapist. He completed specialised training inAcceptance and Commitment Therapy (ACT), Solution Focused Therapy, Motivational Interviewing, Play Therapy (for younger clients), Life Story Work, Life Coaching, Therapeutic Crisis Intervention (TCI), and Safeguarding to the DSO (Designated Safeguarding Officer) level (4).

He currently works with individuals experiencing symptoms of Generalized Anxiety Disorder (GAD), Personality Disorder, Mood Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), Schizophrenia, Autism Spectrum Disorder (ASD) and those who struggle with everyday challenges (e.g. rejection, relationships, family, career).

When he worked for hospitals he offered therapy to patients gradually losing sense of own identity, diagnosed with clinical depression and/or presenting poor adaptive skills. However, he also worked for counselling organization which supported victims of domestic and sexual abuse.

In his current practice, he works with individuals (of any age), couples and whole families. He believes that gaining a better understanding of the client’s frame of reference is essential to tailor therapy to the client’s needs. Practising therapy in countries known for their multiculturalism allowed him to explore the impact of individual differences on the decision-making process.

He works in line with psychotherapy’s ethical framework which is why his work is regularly supervised.

Besides psychotherapy and psychology, he has experience in facilitating “Improved Practitioner” training.

 

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!