Monika Więch

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta

WYKSZTAŁCENIE

Jest certyfikowanym psychoterapeutą Psychologii zorientowanej na proces oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Seksuologia kliniczna na Akademii Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie oraz studium 3-letnie “Doradztwo życia” w Łodzi – specjalizacja: psychologia alternatywna; praca dyplomowa: „Lęk i terapia regresywna”. Pracując łączy metody psychologii klasycznej pracy z podświadomością z technikami oddechowymi , bioenergetyki, NLP, arteterapii. Realizowała program wsparcia dla grup mniejszości, Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Projekt autorski „Jasny i ciemny sen emigracji .’’ Projekt miał na celu zwalczanie poczucia izolacji i wyobcowania społecznego oraz zachęcał do aktywnego uczestnictwa w działaniach społecznych. Pomagał budować poczucie godności osobistej, prawo do indywidualności, szacunku do samego siebie i innych, przez co wpływał na rosnącą akceptację dla odmienności. Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów.

Pracuje w języku angielskim i francuskim.

DOŚWIADCZENIE

Zdobywa doświadczenie w klinice psychiatrycznej, Zamknięty oddział szpitala psychiatrycznego w Niezależnym Szpitalu Publicznym Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Śląsk. Katedra Psychiatrii i Psychoterapii oraz w klinice psychiatrycznej, na oddziale otwartym oddział otwarty w Niezależnym Szpitalu Publicznym Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Śląskich. Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, a także w Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego. Zajmowała się koordynacją i prowadzeniem zajęć i warsztatów integracyjnych dla dzieci w Domu Kultury Polskiej: Centrum Kultury i Edukacji Polskiej PLUS, w Brukseli (Belgia) oaz Kreatywne warsztaty metodą SDM „Rodzic i dziecko w zabawie ” w PIANOFABRIEK w Belgii. Organizowałam i kierowałam zajęciami organizacji pracy związanymi z różnicami kulturowymi dla grup migrantów w Brukseli.

Zainteresowania zawodowe:

Posiada doświadczenie pracy z traumą, nadużyciami seksualnymi, zaburzeniami lękowymi, stresem chronicznym, konfliktem, depresją, zaburzeniami jedzenia,  problemami w relacji, z osobami potrzebującymi wsparcia, w sytuacjach kryzysowych, z wypaleniem zawodowym. Także z osobami potrzebującymi wsparcia na emigracji. Pracuje psychoterapeutycznie w szerokim zakresie trudności, problemów i osobistych doświadczeń. Zaprasza osoby przeżywające lęki, depresje, szeroko pojęte tzw. zaburzenia nerwicowe, doświadczające konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, kryzysów w związkach partnerskich i rodzinnych, pozostające w długotrwałym stresie, przechodzące kryzysy egzystencjalne, stany żałoby, lęki przed śmiercią, cierpiące z powodu chorób fizycznych oraz innych kłopotów w życiu. Praca z procesem jest metodą polecaną jednostkom próbującym zmierzyć się z kłopotami i cierpieniem (psychicznym i fizycznym), parom, które szukają odpowiedzi na nękające je problemy, oraz grupom, w których doszło do napięć i problemów komunikacyjnych. Podczas pracy łączy metody pracy z podświadomością, pracy z ciałem, stosuję regresje oraz techniki psychologii procesu.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!