Marzena Tomczyk

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła psychologię kliniczna oraz doradztwo zawodowe na SWPS , a także pedagogikę specjalną Ateneum Wyższa Szkoła Gdańska. Jest w trakcie kursu do certyfikacji psychoterapeutycznej  w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ma uprawnienia do prowadzenia mediacji sądowych. Ukończyła kursy specjalistyczne w ramach: ustawień systemowych w poradnictwie i psychoterapii, interwencji pedagogicznych i szkolnej profilaktyce przemocy wobec dzieci, rozwoju i efektywnego wykorzystywania własnego potencjału w pracy zawodowej, przemocy w internecie – cyberbullying-u i cyberbaiting-u, a także dot.  pracoholizmu i wypalenia zawodowego i minimalizowaniu skutków urazów (PTSD).

Jej praca psychoterapeutyczna regularnie podlega superwizji u certyfikowanych superwizorów.

DOŚWIADCZENIE

Od ponad 10 lat zajmuje się psychoterapią dorosłych, praca z parami oraz pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8. Współpracowała z Towarzystwem „Piast” w ramach realizacji projektu „Integracja w edukacji – kolejny krok”, prowadząc konsultacje, wykłady i warsztaty dla nauczycieli. Pracowała w Internacie III LO w Gdyni, Ośrodku Profilaktyki  i  Terapii Uzależnień w Gdyni, a także w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”.

Zainteresowania zawodowe

Pracuje z osobami dorosłymi indywidualnie oraz parami nad trudnościami z samoakceptacją oraz w relacjach, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pomaga także osobom w kryzysach życiowych – indywidualnie, rodzinom i parom. Prowadzi psychoterapię par. Pracuje również z rodzicami, z młodzieżą nad trudnościami w relacjach w szkole, młodymi dorosłymi nad trudnościami w wejście w dorosłe życie,  zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami odżywiania, po traumach i urazach związanych np. z żałobą, utratą, odrzuceniem ze strony bliskich osób oraz problemami kryzysów tożsamości i adolescencji w wejściu w dorosłe rolę, nad uświadamianiem sobie przekazów transgeneracyjnych i na ich podstawie docieraniu do głębokich emocji i źródeł dolegliwości psychosomatycznych i braku satysfakcji w życiu osobistym.

 

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!