Marzena Tomczyk

SKYPE
SPECJALIZACJA: psycholog, psychoterapeuta
  1. WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła psychologię kliniczna oraz doradztwo zawodowe na , a także pedagogiki specjalną Ateneum Wyższa Szkoła Gdańska. Jest w trakcie kursu do certyfikacji psychoterapeutycznej  w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, a także w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ma uprawnienia do prowadzenia mediacji sądowych. Ukończyła kursy specjalistyczne w ramach: ustawień systemowych w poradnictwie i psychoterapii, interwencji pedagogicznych i szkolnej profilaktyce przemocy wobec dzieci, rozwoju i efektywnego wykorzystywania własnego potencjału w pracy zawodowej, przemocy w internecie – cyberbullying-u i cyberbaiting-u, a także dot.  pracoholizmu i wypalenia zawodowego i minimalizowaniu skutków urazów (PTSD).

Jej praca psychoterapeutyczna regularnie podlega superwizji u certyfikowanych superwizorów.

DOŚWIADCZENIE

Od ponad 10 lat zajmuje się psychoterapią dorosłych oraz pomocą psychologiczną dla młodzieży. Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8. Współpracowała z Towarzystwem „Piast” w ramach realizacji projektu „Integracja w edukacji – kolejny krok”, prowadząc konsultacje, wykłady i warsztaty dla nauczycieli. Pracowała w Internacie III LO w Gdyni, Ośrodku Profilaktyki  i  Terapii Uzależnień w Gdyni, a także w Towarzystwie Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”.

Zainteresowania zawodowe

Pracuje z osobami dorosłymi nad trudnościami z samoakceptacją oraz w relacjach, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pomaga także osobom w kryzysach życiowych. Pracuje równiż z młodymi dorosłymi nad trudnościami w wejście w dorosłe życie,  zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami odżywiania, po traumach i urazach związanych np. z żałobą, utratą, odrzuceniem ze strony bliskich osób oraz problemami kryzysów tożsamości i adolescencji w wejściu w dorosłe rolę, nad uświadamianiem sobie przekazów transgeneracyjnych i na ich podstawie docieraniu do głębokich emocji i źródeł dolegliwości psychosomatycznych i braku satysfakcji w życiu osobistym.

 

Tylko Ty możesz zdecydować o zmianie w swoim życiu, A my ci w tym pomożemy!

Psychoterapia pomaga przejąć kontrolę nad sobą i swoim życiem. Dzięki niej zdobędziesz wiele nowych umiejętności, które pozwolą Ci rozwiązać problemy i zwiększyć satysfakcję życiową. Już pierwsza bezpłatna konsultacja to początek drogi do zmiany swojego życia na lepsze.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!