Magdalena Maciąg

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pracująca w nurcie psychodynamicznym. Jest absolwentką całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii prowadzonego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest magistrem psychologii o specjalności psychologia kliniczna (Uniwersytet Szczeciński).

Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. szkolenie Racjonalna Terapia Zachowania, Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania Agnieszka Hottowy, a także stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P przeprowadzone przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych oraz szkolenia I i II stopnia dla specjalistów: „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie oraz terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym”, Poradnia Terapii Mutyzmu „Mówię”, „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne, kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli Czynnych Zawodowo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl i kurs Języka Migowego I i II stopnia dla Pracowników Służb Społecznych i Otoczenia Osób Niesłyszących.

DOŚWIADCZENIE

Odbyła staż kliniczny w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi, a także zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, treningiem umiejętności psychologicznych oraz udziela wsparcia psychologicznego, porad i konsultacji rodzinnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie. Wcześniej pracowała w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychospołecznego i Psychoprofilaktyki Pracownia Psychoedukacji w Szczecinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Szczecinie, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, a także w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno – Edukacyjny dla Osób z Autyzmem. Prowadziła również treningi pamięci w Akademii Seniora.

Korzysta z regularnej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty PTP.

Zainteresowania zawodowe 

W Ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodych dorosłych, w szczególności tych, którzy doświadczają trudności emocjonalnych, w relacjach z innymi oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych, nerwicy lękowej, DDA/DDD. Pomaga w konstruktywnym radzeniu sobie z wyzwaniami i kryzysami życia codziennego, świadomym doświadczaniu siebie.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!