Jaśmina Sola-Kofluk

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta, psycholog w trakcie specjalizacji z Psychologii Klinicznej

Pracuje w podejściu integracyjnym łączącym w sobie i korzystającym z wielu nurtów psychoterapii (m.in. psychodynamicznym, systemowym, gestalt, pracy z ciałem, humanistycznym). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła  4-letnią Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej, która spełnia warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 27.11.2013, Poz. 1386). Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: seksuologia kliniczna oraz psychoterapia zaburzeń psychicznych). Posiada certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis). Ukończyła również studia podyplomowe “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, „Przygotowanie pedagogiczne” w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku i Psychologię Transportu na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. . W ramach wymiany studenckiej Erasmus studiowała psychologię na Università degli Studi di Trieste we Włoszech.

Ukończyła szereg szkoleń m.in.: w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Bliżej Siebie: Seksualność Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie; w Fundacji Synapsis: Diagnoza Małych Dzieci; w Mazurskim Centrum Szkoleniowym: Trening Umiejętności Społecznych; w Instytucie Pozytywnej Seksualności: Trening Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności, Podstawy terapii dysfunkcji seksualnych kobiet w procesie indywidualnym, Podstawy terapii dysfunkcji seksualnych mężczyzn w procesie indywidualnym oraz Zdrada: problem czy objaw? Praca terapeutyczna z parą.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w prywatnym gabinecie, w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych w Resku, w szkołach podstawowych w Łobzie i Bełcznie, w Domu Dziecka w Łobzie oraz placówkach edukacyjnych specjalnych w Radowie Wielkim oraz w Siedlicach. Prowadziła konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy Łobez przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łobzie, Centrum Integracji Społecznej w Łobzie, Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim oraz Młodzieżowym Centrum Kształcenia Młodzieży przy Ochotnicznych Hufcach Pracy w Łobzie.

Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą od 15 roku życia i młodymi dorosłymi. Pracuje z osobami dorosłymi nad trudnościami z samoakceptacją oraz trudnościach w relacjach, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Z osobami z doświadczeniami w obszarze DDA/DDD. Pracuje również z młodymi dorosłymi nad trudnościami w wejście w dorosłe życie,  zaburzeniami lękowymi, depresją oraz problemami kryzysów tożsamości i adolescencji w wejściu w dorosłe rolę.

Aktualnie realizuje staże kliniczne w ramach specjalizacji Psychologia Kliniczna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!