Iwona Skwarska

SKYPE
SPECJALIZACJA: URLOP

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła studia podyplomowe z Psychotraumatologii w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz pełne 4-letnie szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty i posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest magistrem Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, także magistrem Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła wcześniej Międzynarodową Szkołę Menedżerów oraz studia podyplomowe Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

DOŚWIADCZENIE

W latach 2018-2020 współpracowała z Akademickim Ośrodkiem Psychoterapii przy Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz na stażu w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic. Zanim zaczęła praktykę psychoterapeutyczną przez ponad 25 lat zajmowała się finansami w międzynarodowych korporacjach.

Zainteresowania zawodowe

Pracuje z osobami dorosłymi indywidualnie i w małej grupie psychoanalitycznej. Zajmuje ją problematyka w relacjach osobistych i zawodowych. Pomaga osobom, które doświadczają trudności emocjonalnych lub są w sytuacjach kryzysowych. Wyjątkowo polecana jest osobom cierpiącym na choroby psychiczne, zaburzenia osobowości oraz silnych rysach osobowości i trudnościach natury emocjonalno-psychicznej. Ze szczególnym uwzględnieniem osobowości narcystycznej, histronicznej i borderline oraz zaburzeń lękowych i nerwic. (Praca z osobami po traumach.)

W ramach specjalizacji w psychotraumatologii pracuje z osobami po traumie z użyciem procedury przetwarzania poznawczego, procedury przedłużonej ekspozycji, krótkoterminowej terapii eklektycznej PTSD (protokół BEPP) oraz ekspozycyjnej terapii narracyjnej.

Współczesna psychoterapia psychoanalityczna polega przede wszystkim na dialogu i podróży w głąb świata wewnętrznych przeżyć pacjenta. Celem pracy terapeutycznej jest pomoc w osiągnięciu dojrzałości i zdrowia psychicznego.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!