Edyta Bałdyga

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Jest trenerem grupowym – ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji w ramach Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytetu SWPS. Ukończyła szkolenie z terapii Gestalt w ramach Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „AION” w Poznaniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jest także doradcą zawodowym po studium dyplomowym na Uniwersytecie Łódzkim. Jest w trakcie 4-letniego szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty i posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Centrum Szkoleń i Psychoedukacji IPZ PTP. Jest magistrem Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbyła szereg szkoleń i kursów m.ni. z profilaktyki i terapia uzależnień behawioralnych w Fundacji ETOH, z udzielania pomocy ofiarom przymuszonej prostytucji i handlu ludźmi organizowany przez Caritas Polska, Polski Instytut Ericksonowski oraz Stowarzyszenie im. M. Niepokalanej, Podstaw Psychologicznej Pomocy Rodzinie (Stowarzyszenie Wspólna).

Pracuje pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. 

DOŚWIADCZENIE

Zdobywała doświadczenie zawodowe w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie, Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu oraz Młodzieżowym Ośrodek Rehabilitacyjny w Kazuniu. Pracuje aktualnie także jako psycholog w VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Wcześniej pracowała jako psycholog w Świetlicy Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Karan w Warszawie oraz w Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym w Areszcie Śledczym w Warszawie (opieka psychologiczna i terapeutyczna nad skazanymi uzależnionymi od środków odurzających, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej). Prowadziła szkolenia dla osób poszukujących pracy w Fundacja Atelier w Warszawie oraz szkolenia dla maturzystów z orientacji zawodowej w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie, szkolenia z alkoholizmu w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Warszawie.

Zainteresowania zawodowe

Pracuje z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dorosłymi. Pomaga wchodzić w dorosłość i budować silne fundamenty do prawidłowego rozwoju i wzmacnianiu osobowości. Towarzyszy w uruchamianiu korzystnych procesów zmian i rozwoju osobistego.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!