Dominika Olesiak

SKYPE
SPECJALIZACJA: URLOP

SPECJALIZACJA

Pracuje w podejściu integracyjnym, łącząc ze sobą techniki z różnych nurtów terapeutycznych, co pozwala jej na dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Posiada doświadczenie w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej oraz terapii online. Swoja pracę z pacjentami opiera na empatii, otwartości na różne doświadczenia życiowe oraz autentyczności w relacji terapeutycznej.

Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia dla Psychotherapeutow (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP). Swoją pracę superwizuje regularnie u certyfikowanego superwizora.

Pracuje z osobami zmagającymi się z brakiem samoakceptacji oraz niska samoocena, wspierając ich rozwój osobisty i budowanie poczucia własnej wartości. Pomaga pacjentom z zaburzeniami takimi jak depresja, zaburzenia leku, trauma (PTSD). Wspiera osoby w trudnościach życia codziennego takich jak problemy w relacjach, stres, utrata bliskiej osoby. Oferuje terapie w języku polskim i angielskim.

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła studia z zakresu psychologii i psychoterapii na brytyjskich uczelniach wyższych. Jest absolwentką Ulster University gdzie ukończyła licencjat nauk ścisłych w psychologii, akredytowany przez Brytyjskie Stowarzyszenie Psychologii (British Psychological Association). Magister nauk ścisłych w psychologii ze specjalizacją w psychoterapii, akredytowany przez Brytyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii (British Association for Counselling and Psychoterapy) zdobyła na Keele University.

Podczas studiów licencjackich pracowała w Brytyjskej Służbie Zdrowia w Belfascie- Belfast Health and Social Care Trust na oddziale neurologii i urazów głowy. W czasie studiów magisterskich odbyła praktyki w ośrodku wspierającym ofiary przemocy domowej i przemocy na tle seksualnym oraz w ośrodku wspierającym osoby zmagające się z zaburzeniami psychologicznymi. W czasie praktyk prowadziła indywidualne sesje terapeutyczne z pacjentami z szerokim zakresem problemów życiowych.

DOŚWIADCZENIE

Pracowała w Brytyjskiej służbie zdrowia (National Health Services, NHS England) na oddziale psychoterapii wspierającym osoby z problemami takimi jak depresja, zaburzenia lekowe, trauma, żałoba, życiowy kryzys, niska samoocena. Swoja prace rozpoczęła jako asystent psychoterapii. Prowadziła sesje grupowe w oparciu o model CBT i psychoedukacje. Wykorzystywała elementy mindfulness oraz technik relaksacyjnych. Prowadziła skomputeryzowane sesje terapeutyczne z użyciem komputerowego programu CBT.

Następnie rozpoczęła prace jako psychoterapeuta. W zakres jej obowiązków wchodziło prowadzenie indywidualnych sesji terapeutycznych. Prowadzenie konsultacji terapeutycznych w celu ustalenia odpowiedniego rodzaju wsparcia. Prowadzenie sesji przez telefon oraz online. Ocena zagrożenia próbą samobójczą i samookaleczania. Tworzenie planu wspierającego klienta poza sesją.

Wchodziła w skład zespołu prowadzącego badania psychologiczne w zakresie psychoterapii. Brała udział w badaniu skupiającym się na doświadczeniach terapeutów w prowadzeniu terapii online. Wspierała projekt badający doświadczenia pacjentów uczęszczających na terapie w nurcie solution-focused, w celu ewaluacji efektywności terapii w wspieraniu zdrowia psychicznego osób z cukrzyca. Wchodziła w skład zespołu badającego wady i zalety prowadzenia terapii online.

Zainteresowania zawodowe

Interesuje ją odkrywanie indywidualnych potrzeb, zrozumienie siebie i swoich wartości, a także rozwijanie swojego potencjału. Wspiera osoby w identyfikowaniu przeszkód na drodze do samorealizacji i towarzyszy w dokonywaniu życiowych zmian. Zwraca uwagę na schematy wypracowane w dzieciństwie i ich wpływ na zachowania w dorosłym życiu.

 


 

AREA OF WORK

Works based on integrative approach, combining different therapeutic approaches, to tailor each therapy to client’s individual needs. She is experienced in delivering one to one long-term and short-term therapy sessions as well as online therapy. At the core of her work sits empathy, openness to different experiences as well as congruence.

She is a registered member of the British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) and works under regular supervision.

Works with individuals who experience low self-esteem and struggle with self-acceptance by supporting personal growth and development of self-compassion. Supports clients struggling with depression, anxiety, PTSD, loss, bereavement, stress as well as difficulties in relationships. Offers therapy in English and Polish.

EDUCATION

Completed Bachelor of Science in Psychology at Ulster University, accredited by British Psychological Association (BPS). Achieved Master of Science in Counselling Psychology, accredited by British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP).

As a student of psychology, she worked at the hospital of Belfast Health and Social Care Trust, at neurology and brain injury units. While completing counselling psychology degree, she was attending placement at organisation supporting individuals experiencing domestic and sexual abuse as well as at organisation supporting individuals with common mental health disorders for example, depression, anxiety, PTSD, detachment. While there, she provided one to one therapy sessions for the service users.

EXPERIENCE

Worked for National Health Services (NHS England) at psychological therapy services which supports patients with common mental health disorders. She used to work as an assistant psychological wellbeing practitioner. As an assistant, she supported CBT group sessions. In her work, she utilised skills such as mindfulness and relaxation techniques. Additionally, she provided online CBT sessions with the use of computerised CBT programme.

After working as an assistant, she progressed to the counselling post. Her responsibilities included providing one to one, high intensity, therapy sessions. In addition to one to one sessions, she also provided telephone therapy. Additionally, she was conducting assessment sessions, to assess clients’ symptoms and tailor the treatment to the clients’ needs. Moreover, she was responsible for the evaluation of risk such as suicide and self-harm. Her therapeutic work has been always clinically supervised.

In addition to clients’ work, she supported psychological research projects. The example of research projects she supported include the reflective accounts of experiences with computerised CBT, evaluation of advantages and disadvantages of online therapy, investigation of the effectiveness of solution-focused therapy in diabetes services.

Area of interest

Her interests include discovering individuals needs, understanding of true self as well as development of one’s potential. Helps individuals to identify obstacles to achieving full potential and supports clients with life changes. Recognises the impact of past experiences on present life.

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!