Anna Nowak

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła szkolenie do certyfikacji w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej  w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty jak również posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła specjalizację: Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Relacje Interpersonalne i Profilaktykę Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbyła szereg szkoleń dotyczących m.in. z zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i młodzieży, zaburzeń lękowych, uzależnień, depresji i dialogu motywującego.

Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. 

DOŚWIADCZENIE

Ukończyła staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych i Oddziale Zapobiegania Nawrotom oraz w Ośrodku dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu UriC, a także w Ośrodku Wychowawczo-Profilaktycznym „Michael” w Warszawie. Od wielu lat pracuje z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Zainteresowania zawodowe

Pracuje z osobami dorosłymi nad problemami z samoakceptacją oraz trudnościami w relacjach, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, osobami z doświadczeniami przemocy, DDA/DDD oraz depresją i zaburzeniami lękowymi i nerwicą. Pomaga także osobom w kryzysach życiowych i stratach. Pracuje również z młodymi dorosłymi nad trudnościami w wejście w dorosłe życie,  zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, depresją,  problemami kryzysów tożsamości i adolescencji w wejściu w dorosłe role, docieraniu do głębokich emocji i źródeł dolegliwości psychosomatycznych jak również braku satysfakcji w życiu osobistym.

 

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!