Anna Nowak

SKYPE
SPECJALIZACJA: psychoterapeuta, psycholog

WYKSZTAŁCENIE

Jest w trakcie 4-letniego szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej  w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty jak również posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Relacje Interpersonalne i Profilaktykę Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie warszawskim. Aktualnie kończy także specjaliność: Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Odbyła szereg szkoleń dotyczących m.in. z zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i młodzieży, zaburzeń lękowych, uzależnień, depresji i dialogu motywującego.

Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. 

DOŚWIADCZENIE

Ukończyła staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Chorób Afektywnych i Oddziale Zapobiegania Nawrotom oraz w Ośrodku dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu UriC, a także w Ośrodku Wychowawczo-Profilaktycznym „Michael” w Warszawie. Od wielu lat pracuje z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Zainteresowania zawodowe

Pracuje z osobami dorosłymi nad trudnościami z samoakceptacją oraz trudnościach w relacjach, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pomaga także osobom w kryzysach życiowych. Pracuje również z młodymi dorosłymi nad trudnościami w wejście w dorosłe życie,  zaburzeniami lękowymi, depresją oraz problemami kryzysów tożsamości i adolescencji w wejściu w dorosłe rolę. Docieraniu do głębokich emocji i źródeł dolegliwości psychosomatycznych i braku satysfakcji w życiu osobistym.

 

Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!
Możesz zmienić swoje życie na lepsze już dziś.Umów się na pierwszą bezpłatną konsultację!